SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SCM handlar om tvärfunktionell samverkan inom och mellan företag. Området är gigantiskt och har ibland ambitionen att vilja omfatta ”allt”. På sätt och vis är detta sant. De fl esta rollinnehavare på företaget har en direkt eller indirekt påverkan på hur denna samverkan fungerar. Samtidigt är det ju av denna anledning som det blir som intressant att jobba med SCM! Ibland kan det vara svårt att börja i rätt ände. Området kan uppfattas som pretentiöst med alla experter, konsulter och trebokstavsförkortningar. 
Därför är det viktigt att kunna konkretisera och förenkla.


Bookmark and Share