VÅRA UTBILDNINGAR

Vårt koncept är att göra utbildningarna så praktiska och tillämpbara som möjligt, dvs. att väva ihop teori och praktiska moment så att alla ska kunna använda de nya kunskaperna när de går hem från utbildningen. För att göra utbildningarna så verklighetstrogna som möjligt hämtas exempel från er egen verksamhet. genomförandet anpassas till rätt deltagarnas nivå med hänsyn till förkunskaper och erfarenhet.

Dokumentationen som medföljer utbildningarna är direkt användbar på hemmaplan. Vi erbjuder företagsinterna utbildningar som skräddarsys efter Ert företags situation. Ert företags förutsättningar och behov styr innehåll och upplägg, vilket leder till bättre och snabbare resultat vad gäller kompetensutveckling. Vi erbjuder även s.k. öppna utbildningar som vi planerar in efter efterfrågan. Det betyder att utbildningarna kan variera under vår och höst.

Vi utbildar nationellt och internationellt på svenska och engelska och våra utbildare är några av de främsta inom sina områden. De skapar engagemang och motivation bland deltagarna att utvecklas inom det aktuella området. En hel del material översätter vi till det lokala språket för att underlätta inlärandet.

Planera er utbildningsinsats!

Vi vill gärna hjälpa er med ert företags kompetensutveckling och vi är vana att utveckla och genomföra allt från längre utbildningsprogram till enstaka dagar, eller seminarier för chef- och ledningsgrupper. Vi agerar även som utbildningscoacher som hjälper deltagarna att komma igång med förändringsarbete eller olika följdprojekt som ibland är förväntat efter en utbildningsinsats. Vårt råd är att alltid tänka efter vad ni vill uppnå med utbildningen? Är det att deltagarna ska ”känna till”, ”ha kunskap om” eller ska deltagarna faktiskt ”kunna tillämpa” de nya kunskaperna? Det påverkar starkt hur ett utbildningsupplägg ska planeras och vilka resultat företaget kan förvänta sig. 

Olika nivåer och typer av upplägg

Vi har utbildningar på olika nivåer beroende på målgruppen. Vissa är specialister och andra har en mer supporterande roll eller är delvis inblandade i affärssituationerna. Vi har markerat vid varje utbildning vilken nivå den riktar sig mot. Alla träningsprogram är skräddarsydda och inkluderar normalt exempel och fall från kundens egen organisation. Träningsprogram kan givetvis genomföras på olika sätt.