LEDA MIG SJÄLV OCH ANDRA

Som chef och ledare vid ditt företag har du en viktig roll i att uppnå din enhets riktlinjer och mål. Som medarbetare har du också ansvaret att leda dig själv och dina uppgifter. Vi har utvecklat ett ledarskapsprogram som följer individen genom ledarskapsresan från det personliga ledarskapet till ledarskap på högre nivåer.

Syfte och utbildningsmål

Du kommer att få kunskap i om hur dina värderingar styr ditt beteende, hur du använder ett coachande förhållningssätt och hur du bygger ditt eget lärkontrakt. Vi visar dig också hur du lär känna dina drivkrafter. När kursen är slut kommer du att med bra driv  kunna leda utvecklande samtal.

Vem ska gå?

Ledare med minst 6 månaders erfarenhet i ledarrollen

Exempel på innehåll:

  • Hur man ökar förutsättningarna för en bra konversation
  • Effektiva sätt att uttrycka sig om andras beteenden
  • Att proaktivt skapa positiva mentala tankemönster
  • Hur man effektivt kan ge och ta emot ett budskap
  • Insikt i vilka motivatorer som driver en att utföra stordåd 
  • Hur man ger verktyg för att få medarbetare att öka sin motivation
  • Hur man använder rätt ledarskap vid varje fas av en grupps utveckling
  • Värdering av en grupps effektivitet
  • Att delegera och använda effektiva beslutsmetoder
  • Vilka verktyg att använda för att hantera alla slags konflikter

 

Bookmark and Share