ATT LEDA LEDARE

Denna kurs handlar om att skapa en mer effektiv organisation genom att bättre utnyttja de inneboende resurserna i organisationen och därigenom utveckla morgondagens ledare. Vi går igenom din egen utveckling, dina värderingar och ditt nätverk. Deltagaren får lära sig organisationsutveckling, strategiskt tänkande i affären, förhandling och prioritering. En viktig del i kursen är målstyrningen; att utveckla processtänkande och förmågan att leda projekt.

Syfte och utbildningsmål

Tanken med kursen är att ge kunskap och verktyg för att utveckla de tre grundstenarna; Affären, Människorna och Dig själv.

Vem ska gå?

Ledare som har går vidare i karriären för att leda sina enheter och ledare.

Exempel på innehåll:

  • Att identifiera ledarpotentialer
  • Teamutveckling och strategisk rekrytering
  • Hur man genomför effektiva möten
  • Att utveckla ett coachande beteende
  • Träning i samtalsmetodik och konflikthantering
  • Hur man leder en organisation i kris
Bookmark and Share