KOMPETENSMAPPNING

När man ska ta ställning till större utbildningsinsatser är en kompetensinventering ett utmärkt underlag. Utan en noggrann kartläggning av medarbetarnas kompetens är risken överhängande att man tar fel beslut om vilka utbildningsinsatser som är optimala för teamet. En kompetensinventering kan tydliggöra vilka personer som behöver förstärka kompetensen inom vissa områden men även tydliggöra vilka personer som har en högre kompetensnivå än yrkesrollen kräver. Hur kan företaget ta vara på denna kompetens?

Känner du till ditt företags fulla potential?

Vi kan hjälpa er att ta fram en helhetsbild över kompetensen i ditt team samt identifera eventuella gap mot den kravnivå som ni satt för teamet. Vår kompetenskartläggning ger er ett utmärkt verktyg att utgå från vid beslut om både kortsiktigt och långsiktigt utbildningsbehov. Informationen från kartläggningen är även ett bra stöd i löne- och utvecklingssamtal.

Pålitlig kompetenskartläggning

Våra konsulter har lång erfarenhet av att systematiskt kartlägga kompetens i inköps- och supply chain organisationer. Vi arbetar med 
strukturerade metoder och använder utöver vårt webbaserade verktyg även djupintervjuer för att få fram en så objektiv bild av individens kompetens som möjligt.  Vår långa inköps och logistikerfarenhet garanterar en rättvis bild av teamets kompetensnivå.

Skräddarsydda analyser

Alla våra kartläggningar anpassas efter företagets branchspecifika krav på kompetens. Vi erbjuder kartläggning i upp till fyra steg. Individens närmaste chef får också skatta medarbetarens kompetens.

Täpp till kompetensluckorna!

Ofta så visar kartläggningen kompetensluckor som behöver täppas till. Vi kan skräddarsy utbildningsinsatser som hjälper er lyfta ert teams kompetens till en nivå som motsvarar eller överträffar era krav.

Exempel på innehåll:

  • Genomgång och översikt av kompetensnivån i teamet 
  • Identifikation av gap mellan önskad och verklig kompetens 
  • Mätning av motivationsnivån hos individen
  • Mätning av kunskapsnivån hos individen
  • Utvärdering av erfarenheten hos individen
  • Nyckelkompetenserna - var finns de?
  • Stöd för löne- och utvecklingssamtal

 
  

Bookmark and Share