KÖP- OCH AVTALSRÄTT

Att ingå avtal med dina leverantörer och säkra upp tänkbara konfliktsituationer är en förutsättning för goda affärer. I denna utbildning fokuserar vi på avtalsrätt, köprätt och på räntelagen - tre juridiska områden som är särskilt viktiga för alla som gör affärer.

Du får de senaste kunskaperna i att ingå korrekta och trygga avtal. Vi lär dig också vad som är säljarens respektive köparens ansvar och förpliktelser i samband med affärsuppgörelser. Efter kursen blir ditt arbete förmodligen både effektivare och roligare, och framförallt minskar du risken för eventuellt kostsamma tvister och konflikter.

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att öka kunskaperna inom den senast uppdaterade affärsjuridiken. Målet är att kunna genomföra professionella inköp och affärsförhandlingar med större skicklighet och ökat självförtroende samt att minska risken för eventuellt kostsamma tvister och konflikter.

Vem ska gå?

Du som arbetar som köpare eller säljare plus alla andra som avtalar, gör affärer, och vill fördjupa sina affärsjuridiska kunskaper.

Exempel på innehåll:

  • Avtalsrätt; Att ingå avtal, anbud och accept-modell, avtal genom fullmakt och ogiltiga avtal
  • Köprätt; frågor kring leveranser och leveransklausuler, vad händer vid dröjsmål och leverans av felaktiga varor, när blir man skadeståndsskyldig
  • Räntelagen; betalningsvillkor och dröjsmålsränta
"Vem ska gå? Du som arbetar som köpare eller säljare plus alla andra som avtalar, gör affärer, och vill fördjupa sina affärsjuridiska kunskaper.
"
Bookmark and Share