E-SOURCING

Genom att använda ett elektroniskt stöd såsom eSourcing i sin rätta bemärkelse kan upp till dubbelt så många upphandlingar och avtal levereras. Dessutom kan det konstateras att upphandling med stöd av eSourcing ger större besparingsutfall. Den här kursen ger dig grunderna till att självständigt kunna driva en inköpsprocess, helt eller delvis driven med eSourcing, ett elektroniskt verktyg som ger stora administrativa och kommersiella fördelar. Du får som deltagare stegvis lära dig och arbeta med ett eSourcing-verktyg från ARIBA. 
 
Kursen är en grundläggande utbildning som leds av erfarna experter där vi varvar gruppvisa genomgångar med praktiska projekt, gärna hämtade från egen verksamhet. Under kursen går vi igenom hur RFI, RFP och RFQ utvecklas för både varor och tjänster. Kursen är delad i två omgångar på två dagar med praktiskt arbete mellan kurssessionerna. Vissa avsnitt kan komma att genomförs på engelska av extern föreläsare.

Syfte och utbildningsmål

Efter genomförd kurs skall du som deltagare självständigt kunna välja ut projekt och därefter genomföra enklare upphandlingar med stöd från ett eSourcing verktyg. Målet är att du ska utvecklas till en modern inköpare och se potentialen i att effektivisera dina inköp och 
upphandlingar.

Vem ska gå?

Kursen vänder sig till dig som är aktiv inköpare eller ansvarig för upphandlingar och förhandlingar med leverantörer. Du har genomfört flertalet upphandlingar och är bekväm med inköpsprocessens alla steg och termologi. Du behöver inte ha vana från elektroniska hjälpmedel - men ha en god vana av Excel.

Exempel på innehåll:

  • e-Sourcing – som stöd till modernt inköp
  • Hur passar e-Sourcing in i inköpsstrategin?
  • Går allt att upphandla med e-Sourcing?
  • Kriterier som skall vara uppfyllda för att e-Sourcing anses lämpligt?
  • Hur fånga in leverantörer i processen
  • Utveckling av RFI och RFP för komplexa varor och tjänster
  • Praktikfall och övningar
  • Utvärderingsscenarier
  • Förhandling vs e-Auctions
  • Hemuppgift med redovisning  
Bookmark and Share