Hur tänker inköparen?

säljlicensen

Grunderna som professionell säljare. Under detta program kommer du att lära dig använda hela säljarens verktygslåda för att kunna genomföra professionella kundbesök och i praktiken ”få till” affären. Vi tar dig igenom hela processen från att boka kundbesöket, skapa en säljande kundrelation till att komma till avslut. Efter kursen kommer du att ha bättre förutsättningar för att skapa långsiktiga affärer för ditt företag.

Syfte och utbildningsmål

Detta program kommer att ge dig kunskaper om att bättre identifiera kundens behov. Vi går igenom hela säljprocessen och betydelsen av att skapa goda relationer. Vi arbetar oss igenom köp- och säljprocessen på ett metodiskt och strukturerat sätt. Du får insikt i kundens köpsituation och vad som styr köparens beteende.

Vem ska gå?

Vi vänder oss till dig som är ny som säljare, men även till dig som är erfaren säljare och känner att du vill stärka din praktiska säljmetodik.

Exempel på innehåll:

 

 • Trender inom försäljning och inköp
 • Säljprocessen vs. inköpsprocessen
 • Den klassiska inköpsmatrisen
 • Effektiva och framgångsrika säljsamtal
 • Boka kundbesök per telefon
 • Frågemetodik – att kartlägga inköparens behov
 • Säljande argumentering
 • Driva till beslut
 • Prissättare eller pristagare?
 • Hantering av köpmotstånd
 • Effektiv tidsplanering
 • Träning i egna säljsituationer

 

 

 

Bookmark and Share