SÄLJ 

Vi har skapat detta unika säljutbildningsprogram med utgångspunkt från köparens krav på det säljande företaget. Om alla i företaget eller organisationen förstår säljprocessen bättre och vad som styr kunden och kundens beteende i olika beslutsprocesser skapar vi bättre relationer och därmed bättre affärer för båda parter. Lär vi oss att förstå detta kan vi också påverka utgången av våra aff ärer i betydligt högre grad. Viktigt är också att förstå att den mentala inställningen påverkar det egna förhållningssättet mot kunderna och därmed resultatet. 

För dig som säljare så har vi skapat ett unikt säljprogram där vi utgår från inköparens kravbild från den egna organisationen och hur inköparen prioriterar. I några av våra utbildningar får du dessutom träna förhandling mot kvalifi cerade inköpare, då kommer du ännu ett steg närmare målet. Våra utbildningar skräddarsys efter era behov för att bättre skapa möjligheter för att uppnå det ni vill - bättre säljresultat.
 

Säljlicensen »
Hur tänker inköparen? »
Säljförhandlingar »
Att sälja till offentlig sektor » 
 

Bookmark and Share