SKRÄDDARSYDDA FÖRHANDLINGAR

Scandinavian Purchasing Group erbjuder marknadens vassaste förhandlingsutbildningar för dig som inköpare. Varje år utbildar vi hundratals deltagare i inköpsförhandlingar - både nationellt och internationellt.
Gemensamt för alla våra utbildningar är att kursledarna har lång praktisk erfarenhet av förhandlingar i affärslivet samt teoretiska förhandlingskunskaper.

Kombinationen av teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av planeringsarbete, situationsanpassad taktik, förhandlingsstrategier och en god förmåga att skapa professionella leverantörskontakter, leder till ett gott förhandlingsresultat. Våra utbildningar ska leda till förändringar och förbättringar i ditt förhandlingsbeteende.

Utbildning ska leda till resultat – i affärerna!

Skräddarsydda förhandlingssituationer

Vi erbjuder förhandlingsutbildningar som skräddarsys efter ditt företags olika förhandlingssituationer. Det gör det möjligt för dig att träna på just de situationer du vill förbättra er inom. Ditt företags önskemål och behov styr innehåll och upplägg.

Eftersom utfallet av en förhandling är beroende av hur skicklig du är som förhandlare, är det av företagsekonomisk betydelse hur du lyckas i din uppgift.

Engagerande och rutinerade kursledare

Vi har de i särklass mest kunniga förhandlingslärarna som skapar engagemang och motivation bland deltagarna att nå bättre förhandlingsresultat.

Du är aldrig färdigutbildad i förhandling

Situationer förändras, hårdare konkurrens, nya marknader, tuffare mål, andra leverantörer med annan affärskultur etc. Alla förändringar kräver att man kan anpassa sin personliga förhandlingsstil till de nya förutsättningarna och bäst är att få träna detta i en bra utbildningsmiljö och få återkoppling på sådant som bör och kan utvecklas.

Planera din utbildningsinsats

För att veta var man ska, måste man veta var man är. Tänk efter: vad vill du uppnå med utbildningen, förutom en generell kompetensutveckling? Vilka kunskaper finns idag?

Det bästa är att inte blanda deltagare med för stora skillnader i förkunskaper och erfarenheter. De som ligger i framkant vill ha en mer avancerad träning, medan deltagare med mindre eller begränsad erfarenhet fortfarande behöver grundläggande kunskaper. Vi rekommenderar att man tar hänsyn till detta när man planerar utbildningen och genomför hellre olika utbildningar för respektive målgrupp.

Följ upp utbildningsinsatsen

Som vid alla investeringar bör man följa upp resultatet. Vårt koncept går ut på att hjälpa deltagaren att identifiera sina egna utvecklingsmöjligheter, dokumentera förbättringspunkterna och göra en handlingsplan, där närmaste chef blir involverad i uppföljningen.

Det skapar ett engagemang från både chef och medarbetare att ”leverera” när man har en överenskommelse om att arbeta med de områden som kan förbättras vad gäller förhandling.

Svenska eller engelska?

Våra förhandlingsutbildningar genomförs på svenska och engelska, med svensk eller engelsk dokumentation. Vi kan genomföra samma utbildning på engelska och svenska. Vi är vana med internationella grupper, med deltagare från olika länder som deltar i samma utbildning. Vi utbildar över hela världen, där ni vill ha utbildningen.

 

"Det är av företagsekonomisk betydelse hur du lyckas i din förhandling"
Bookmark and Share