nätverk FÖR INKÖPSTRATEGISKA Frågor

INKÖP 3.0 - Bortom kostnadsreduktion (Avslutat)


I en tid av skenande utveckling där flera branscher plötsligt får sin karta omritad och framtiden för många intäktsmodeller, produkt- och tjänsteerbjudanden ter sig otydlig blir samtidigt möjligheterna otaliga. Vad ställer det här för krav på inköpsfunktionen? När information 
snabbt blir gammal och tidigare strukturer inte längre fungerar? Inköpsfunktionerna behöver rusta sig för framtiden. Och framtiden är redan här.

Vi skapade ett forum där Sveriges storföretag hjälps åt att rusta för den tredje vågen inom inköp. Syftet är också att ytterligare öka den strategiska höjden och genomförandekraften i utmaningarna inom inköp. Därför startade Scandinavian Purchasing Group i mars 2014 ett exklusivt nätverk för strategiska inköpare, kategorichefer och inköpschefer i svenska storföretag. I första vågen vände vi oss till kvinnor i inköpsrelaterade positioner och under 2015 kommer vi att utöka arbetet med ytterligare ett nätverk, specifikt riktat till chefer, samt seminarieserier. 

Det här är inte en utbildning. Det är ett forum för systematisk benchmarking där Sveriges största företag träffades för att dra nytta av varandras erfarenheter, skärpa argumentationen och utveckla mandatet för inköpsfunktionen. Nät verket träffades vid sex tillfällen under 2014 / 2015 och varje sammankomst hade ett förvalt och planerat tema relaterat till de frågor som kan uppstå inom inköparyrket och konsten att göra goda affärer. Vi relaterarade frågorna till både dagsaktuella och långsiktiga trender med gemensam analys och resonemang om vad vi kan göra för att flytta fram inköpsfunktionens position. Ett annat tema var påverkan, det vill säga hur vi gör för att få kraft i genomförandet av våra planer och aktiviteter. 

Läs mer om nätverk här

 
Bookmark and Share