Öppna kurser 2019

The Sourcing Excellence Program

(4 x 2 dagar)

Läs mer »

Category Management

Göteborg 13-14 Mars 2019
Läs mer » 

Total Cost Management

Göteborg 2-3 April 2019
Läs mer »

Supplier Relationship Management

Göteborg 23-24 April 2019
Läs mer » 

Förhandlingsstrategier

Göteborg 14-15 Maj 2019
Läs mer »

Digitalisering & Industri 4.0

Göteborg: 

6 dagar (3 tillfällen á 2 dagar)
Läs mer>>EXCELLENCE IN PRoCUREMENT

Scandinavian Purchasing Group är ett konsultbolag helt specialiserat på att utveckla inköps- och logistikfunktionen hos företag och organisationer. Med vår affärsexpertis och djupa erfarenhet bidrar vi till att du som uppdragsgivare kan göra skillnad.

Specialisering är kraftfullt. Våra konsulter är noga utvalda och är erkänt skickliga inom sina specialistområden. Vi ser hur vår djupa branschkunskap och kategoriexpertis levererar resultat för våra kunder, säkerställer varaktiga förbättringar och ger en positiv inverkan i kundens organisation.  
 


Företagsinterna utbildningsprogram och kurser

Alla förändringar ger energi - bra eller dålig energi. En alltigenom positiv förändring, som ger massor av god energi, är att höja kunskapsnivån. En speciellt anpassad inköpsutbildning på inköpsavdelningen i ditt företag är som att åka till Spanien och läsa spanska. Man kan använda det man lärt sig samma dag. Det blir verklighet direkt. Med exakt rätt kunskaper är motivationen garanterad och utvecklingen tar fart.

Läs mer »CPO, inköpschef eller inköpare att hyra!

Har en plats i organisationen blivit vakant? Ny chef? Omorganisation? Expansion på inköpssidan? Tillfällig förstärkning? – Det finns många anledningar till att man ibland behöver kompetenta resurser snabbt. Scandinavian Purchasing Group har CPO, inköpschefen eller din tillfälliga projektinköpare som behövs för att överbrygga en period med brist på egna resurser, på kort eller längre sikt, på hög eller lägre nivå i organisationen. 

Vi kallar det interim management.

Läs mer »


.